KONTAKT

Spotkania mieszkańców z Radą Sołecką odbywać się będą w ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 17:00. Powiadomienia będą rozsyłane drogą elektroniczną oraz wywieszane w gablocie świetlicy miejskiej, na początku i końcu wsi.

Jeśli mają Państwo pytania lub chęć współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Sołtys – Katarzyna Brzezińska (tel. 798 076 880)

Rada Sołecka:

Beata Maciejak (tel. 782 338 466)

Judyta Podskalna (tel. 501 676 811)

Wioleta Olszańska (tel. 505 021 432)

Marek Ulanowski (tel. 506 534 579)

Jerzy Kałek (tel.915 645 347)

Ważne telefony:

Straż Gminna Lipiany: 915 640 827
Komendant: 887 770 112
Strażnik: 887 780 112
Dzielnicowy: sierż. Rafał Jędrzycki  915 779 575